Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met de in Zuid-Frankrijk wonende en werkende kunstschilder, -handelaar en -verzamelaar Piet Moget (geboren in Den Haag in 1928). In zijn galerie in een grote, voormalige wijnkelder in het gehucht Hameau du Lac nabij Sigean, waar Moget moderne kunst tentoonstelt en een grote privécollectie heeft, vertelt hij over: zijn vrije jeugd in Den Haag als zoon van een loodgieter; zijn toenmalige klasgenoot en vriend, de kunstenaar Henk Peeters; hoe hij in aanraking kwam met de kunst en eenvoudige schilderijtjes begon te maken. In een kustplaatsje in de omgeving van Hameau du Lac, waar Moget elke dag met zijn bus, zijn rijdend atelier, heengaat om te schilderen, vervolgt hij het gesprek over: zijn werkwijze; zijn minimale productie; zijn hekel aan het mooie schilderij voor boven de canapé; zijn eigen werk dat hij als "toestand" aanduidt; de kade daar, die hij al zo'n veertig jaar schildert; de oorlogsjaren waarin hij zich kon losmaken van zijn ouders; zijn kortstondige lidmaatschap van de communistische partij na de oorlog; zijn vrijbuitermentaliteit; wat hem zo aanspreekt in dit afgelegen, weinig toeristische stukje Frankrijk, waardoor hij er begin jaren '50 bleef hangen; de dramatische armoede die hij er met zijn gezin na enkele jaren meemaakte; het directeurschap van de kunstacademie van het Zweedse Göteborg dat hij afwees; het voormalige treinstation in Sigean dat hij kocht in 1959, toen zijn kunsthandel naam begon te maken; het werk van Picasso dat hij bezat en zijn contact met Dali; Karel Appel, met wie hij bevriend is hoewel hij geen affiniteit heeft met diens werk en dat van de andere Cobra-schilders ("Mijn wereld is die van stilte"); zijn bewondering voor de schrijver Samuel Beckett, die hij via de bevriende kunstenaarsfamilie Van de Velde ontmoette; zijn gevoel dat hij in Nederland niets meer te zoeken heeft; het feit dat hij zowel kunstschilder als -handelaar is.nl