Alles
nl
Vraaggesprek met de in 1923 in Rotterdam geboren kinderboekenschryfster Thea Beckman. Onderwerpen van gesprek zyn haar boeken '/Geef me de ruimte/', '/Triomf van de verschroeide aarde/', '/Rad van fortuin/', '/Stad in de storm/', '/Kruistocht in spykerbroek/', '/Hasse Simonsdochter/' en 'Het/ wonder van Vrieswyk/', en de column '/Moederlyke overpeinzingen/' in het Utrechts Nieuwsblad. Verder gaat ze in op de geschiedenis als inspiratiebron, de research en de problemen omtrent het verwerken van die historische gegevens. Ze vertelt over de manier waarop zy de boeken voorbereidt en met de perskritieken omgaat. Ze vertelt over haar jeugd, ouders, opleiding, huwelyk en oorlogsjaren en gaat in op de combinatie schryver- en moederschap en de feministische invloed op haar en haar werk. Het gesprek is geillustreerd met door Jeltje Roetink gelezen fragmenten uit haar boeken.nl