Alles
nl
Integrale opname van het programma 'Een leven lang' waarin een vraaggesprek met de in 1923 te Leiden geboren Fred van der Bly, emeritus hoogleraar wiskunde. Onderwerpen van gesprek zyn zyn jeugd en familie en zyn al vroeg aanwezige belangstelling voor de wiskunde, verhalen en kunst. Hy vertelt over zyn schooltyd en studie, over zyn activiteiten binnen de Ned. Hervormde Kerk, over zyn loopbaan als onderwyzer en over de periode aan de Universiteit van Utrecht. Verder gaat hy uitgebreid in op zyn visie m.b.t. de overeenkomsten tussen wiskunde, de beeldende kunst en muziek. Twee oud-studenten vertellen over hun herinneringen aan de colleges van Van der Bly. Het programma is geillustreerd met muziek.nl