Alles
nl
Laatste deel van een tweetal gesprekken met kunstschilder Corneille. In deze aflevering komen onder andere de Experimentelen, de COBRA beweging, Picasso, Matisse, Klee en Mondriaan aan de orde en vertelt de schilder over zyn liefde voor reizen, zyn zoon en de vrouwen. Corneille: "Als ik het voor het zeggen had zou ik drie levens nodig hebben: een om te reizen, een om te schilderen en een om te minnen".nl