Alles
nl
Vraaggesprek met de actrice Josephine van Gasteren (Deel 2). Belangrykste gespreksthema's: haar reizen, waar ze artikelen over schreef en de initiatieven voor het toneel die uit de reizen voortkwamen, haar grote liefde voor Griekenland en de Griekse tragedie. Vertelt hoe een voorstelling van ex-verslaafden die ze zag in New York, uiteindelyk hier resulteerde in de stichting van de Emilie-hoeve (afkickcentrum). Over het ouder worden ("Hoofdzaak is dat je bezig blyft en je interesses houdt").nl