Alles
nl
Integrale opname van het programma 'Een leven lang'. Vraaggesprek met professor dr. Pim van Gool, chemicus en energie-deskundige, over zyn afkomst, zyn jeugd in Amsterdam, de oorlogsjaren, zyn werk aan het Natuurkundig Laboratorium van Philips waar hy voornamelyk materialenonderzoek deed, de voortzetting daarvan in Amerika, zyn onderzoeken naar wind-en zonne-energie, het broeikaseffect en over kernenergie, waarvan hy niet per definitie een tegenstander is.nl