Alles
nl
Portret van de 60-jarige keramiste Johnny Rolf n.a.v. een overzichtstentoonstelling van haar werk in het Larense Singermuseum. Vraaggesprek met Rolf over o.a: haar woon- en werkplaats in een Amsterdams koetshuis, haar werkwijze, haar voorkeur voor kleimateriaal, haar kleurgebruik en de reizen die zij maakte om inspiratie op te doen voor haar kunst. Vraaggesprek met een kunstverzamelaar over zijn bewondering voor Rolfs werk en het werk van haar echtgenoot, de keramist Jan de Rooden. Vraaggesprek met Rolf over haar afkomst uit een ambachtelijk familie en over de ontmoeting met haar echtgenoot. Vraaggesprek met Jan de Rooden over o.a. hun 40-jarige huwelijk en de verschillen en de overeenkomsten in hun werkwijze. Rolf legt tenslotte uit waarom zij kinderloos is gebleven, ze blikt terug op haar opleiding en omschrijft de verschillen tussen haar tekeningen en haar beelden.nl