Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een portret van prof. dr. Durk van Willigen (geboren in Gouda in 1934), hoogleraar Elektronische navigatie aan de Technische Universiteit Delft. In gesprekken op verschillende locaties, zoals het NS-station in Gouda, zijn werkkamer op de twintigste verdieping van het laboratorium van elektrotechniek in Delft en een bootje op de Reeuwijkse plassen, vertelt Van Willigen onder meer over: zijn liefde voor de muziek van Bach, die hij graag op de piano speelt; hoe hij direct na de oorlog als elfjarig jongetje met de trein naar Zwitserland gestuurd werd om te herstellen van astma; de grote indruk die de aanblik van de dom van Keulen temidden van de oorlogsverwoestingen op hem maakte; zijn verontrusting over het feit dat de Nederlander zich niet betrokken voelt bij de oorlog in Joegoslavië; de hechte band die hij nog altijd heeft met Zwitserland en zijn pleeggezin aldaar; de gevaarlijke experimenten die hij tijdens zijn HBS-tijd in Gouda deed; zijn studie elektronica in Delft; de grote verschillen tussen de universitaire opleiding in Delft toen en nu; de omgang met studenten, die hij erg waardeert. Van Willigen geeft een uiteenzetting over zijn vakgebied, de elektronische navigatie met behulp van satellieten, die o.a. gebruikt wordt in de lucht- en scheepvaart en bij precisiebombardementen. Op de redactie van het tv-programma NOVA geeft Van Willigen commentaar bij oorlogsbeelden van bombardementen op Kosovo en Joegoslavië, op de nauwkeurigheid daarbij en op wat de bombardementen hem persoonlijk doen. Hij filosofeert over het recente geweld met gebruikmaking van moderne technologie, waar hij grote moeite mee heeft. Voorts gaat Van Willigen nog in op zijn gemengde gevoelens bij zijn 65e verjaardag, het belang van navigatie voor een transportland als Nederland en zijn jeugdambitie om piloot te worden, die door zijn kleurenblindheid gedwarsboomd werd.nl