Alles
nl
Vraaggesprek met de 80-jarige fotograaf Otto Erich Salomon die in de Tweede Wereldoorlog zyn naam veranderde in Peter Hunter. Onderwerpen van gesprek zyn zyn werk voor persbureau Associated Press in Londen eind jaren '30 en de Tweede Wereldoorlog, waarin hy als joods-Duitse vluchteling in het Engelse leger diende als oorlogsfotograaf, nadat hy eerst in interneringskampen in Engeland en Australie had gezeten. Hunter vertelt ook over het archief van zyn vader, Erich Salomon, de pionier van de fotojournalistiek en over zyn eigen archief dat hy onlangs overdroeg aan het Nederlands Foto Archief.nl