Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. Deze aflevering het levensverhaal van dichter Gerrit Kouwenaar (76), die aanvankelijk behoorde tot de groep van experimentele dichters, de 'Vijftigers', maar daarna zijn eigen weg ging. Talloze bundels heeft hij op zijn naam staan en vele prestigieuze prijzen zijn hem toegekend, waaronder de P.C. Hooftprijs in 1971, de Prijs der Nederlandse Letteren in 1989 en de Martinus Nijhoffprijs voor zijn vertaal werk. In zijn woning in Amsterdam vertelt Gerrit Kouwenaar over: zijn jeugdjaren, waarvan hij de zomermaanden doorbracht in Bergen; de affiniteit die hij reeds op jonge leeftijd had met de kunstwereld; de reden waarom hij voortijdig de HBS verliet; de oorlogsjaren waarin hij een half jaar in Duitse gevangenschap verkeerde vanwege zijn werk voor een illegaal blad; de invloed van de oorlogsperiode op zijn verdere leven; zijn journalistieke loopbaan; het literaire gezelschap de 'Vijftigers', waarvan hij deel uitmaakte; het doel en de activiteiten van de 'Vijftigers'; zijn opvattingen over poëzie; zijn taalgebruik; het doel van zijn dichterschap; de ondergeschikte rol van poëzie in het onderwijs; zijn tweede huis in Frankrijk waar hij jaarlijks een periode verblijft; zijn recente longoperatie; zijn besef van sterfelijkheid; de vergankelijkheid van poëzie. Afgewisseld met HA-fragmenten en de voordracht door Kouwenaar van enkele van zijn gedichten, waaronder één over de overleden dichter Bert Schierbeek.nl