Alles
nl
Vraaggesprek met de dichter Ed Leeflang over zyn dichterschap. Ook zyn achtergrond, opleiding, leraarschap, liefde voor de natuur en de muziek komen ter sprake. Leeflang zingt een gedicht van P.C.Hooft '/Clara wat heeft er uw hartje verlept/' waarby hy zichzelf op de citer begeleidt en leest een drietal gedichten uit zyn bundel '/Late zwemmer/' en een gedicht dat hy schreef voor zyn vader. Geillustreerd met een opname van de zanger Miel Cools die een tekst van Leeflang zingt.nl