Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een portret van prof.dr. Jan Sperna Weiland, emeritus hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit, oud-hoogleraar theologie aan de Universiteit van Amsterdam en oud-predikant. Onderwerpen van gesprek zijn: de hoge mate waarin hij zich vaak in atheïsten herkent en het boek dat hij momenteel schrijft over het atheïsme; zijn jeugd in Assen, in een idealistisch onderwijzersgezin; zijn lidmaatschap van de VCJC (Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale); de strenge afstandelijkheid van zijn ouders die de plicht hoog in het vaandel hadden, reden waarom Sperna Weiland alleen nog doet wat hij leuk vindt, zoals het geven van gastcolleges in Italië; zijn ambt als predikant in het centrum van Rotterdam, waarin hij zich o.a. met bijbelkringen bezighield; wat Sperna Weiland aansprak in de Deense filosoof Kierkegaard, op wie hij promoveerde; zijn keuze na twaalf jaar hoogleraarschap theologie in Amsterdam het hoogleraarschap filosofie in Rotterdam te aanvaarden, omdat hij zich niet kon vinden in het dogmatische klimaat in het Amsterdam van de jaren '60; zijn interesse in de wijsgerige antropologie, in mensen; de werelden van de theologie en de filosofie, die bij hem nooit botsten maar juist gingen convergeren; het sterk veranderde mensbeeld en de centrale plaats die "geld en fun" tegenwoordig innemen; zijn visie op de vraag waarom er geen Nederlandse filosofen van mondiale importantie zijn; de twee boeken waarin Sperna Weiland het gedachtegoed van grote denkers toegankelijk maakte voor een groot publiek. Afgewisseld met een gesprek met oud-leerling en oud-medewerker Arie Prins (?) over de fantastische colleges die Sperna Weiland gaf aan de Erasmus Universiteit, wat hem zo bijzonder maakt als filosoof en als mens, en zijn inzet voor het HOVO, het Hoger Onderwijs voor Ouderen, in Rotterdam.nl