Alles
nl
Vraaggesprek met reisfotograaf Eddy Posthuma de Boer. Onderwerpen die aan de orde komen zyn: de eigenschappen van een goede fotograaf; de invloed van de fotografie op de publieke opinie; zyn jeugd in de sociaal en architectonisch interessante buurt rond het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar hy leerde "kyken" en zyn eerste ervaringen opdeed met een "boxje", dat hy had geruild tegen een pak lucifers; de landen waar hy is geweest en de emoties, die vaak pas opkomen by het afdrukken van de foto's in de donkere kamer; en het voordeel dat hy heeft nu hy een oudere fotograaf is: "Ik kyk beter naar de mensen en de mensen kyken beter naar my." Tevens een gesprek met zyn echtgenote, Henritte Posthuma de Boer, over haar "zeemansvrouwenbestaan" en met dochter Tessa, die haar brood verdient als portretfotografe.nl