Alles
nl
Gesprek met architect T.Haakma Wagenaar. Vooral over zyn grote liefde voor De Dom in Utrecht. Heeft zich voornamelyk bezig gehouden met restauratiewerk.nl