Alles
nl
Vraaggesprek met de in Duitsland geboren joodse schryver en psycho-analyticus Hans Keilson, over zyn werk als therapeut in het verzet in Nederland in de Tweede Wereldoorlog en over zyn bemoeienissen met de Joodse weeskinderen na de oorlog. Keilson verwerkte zyn eigen ervaringen niet alleen in zyn wetenschappelyk werk maar ook in proza en poezie.nl