Alles
nl
Portret van kinder- en jeugdboekenschrijfster Miep Diekmann (71). Onderwerpen van gesprek zijn o.a.: haar belangrijkste drijfveer om te gaan schrijven, nl. haar woede omdat ze zich als kind niet serieus genomen voelde; haar summiere contacten met de kinderboekenschrijfsters Annie M.G. Schmidt en An Rutgers van der Loeff; haar jeugd, die ze deels op Cura¢ao doorbracht; haar zelfmoordpoging daar, die ze beschreef in 'De dagen van Olim'; en haar huwelijk en scheiding. Ze zegt dat ze nooit opzettelijk taboes heeft willen doorbreken, haar thema's maakten deel uit van haar realiteit. Miep Diekmann ziet zichzelf niet als idealist: "Niks te boodschap, daarvoor moet je naar de supermarkt". Ze leest een kort fragment uit één van haar boeken.nl