Alles
nl
Vraaggesprek met het acteursechtpaar Nell Koppen en Wim van den Brink over hun toneelleven. Fragment uit twee stukken van Heyermans, t.w. uit 'De wyze kater' en uit 'Eva Bonheur', waarin resp. Wim v.d.Brink en Nell Koppen de hoofdrol speelden.nl