Alles
nl
Vraaggesprek met de 71-jarige directeur van het Instituut voor Theateronderzoek, lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en 'kunstpaus', Jan Kassies. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. zijn Calvinistische achtergrond en opvoeding ("Ik heb het ervaren als een aanranding"), de oorlogsjaren die hij grotendeels in gevangenschap in Duitsland doorbracht, het mede door hem opgerichtte Instituut voor Theateronderzoek, het begrip 'cultuurspreiding', museumdirecteur Sandberg ("hij was een soort leraar voor mij") die hem moderne beeldende kunst leerde appreciëren en de teleurstelling in de socialistische ideologiën ("Elke ideologie wordt een gevangenis").nl