Alles
nl
Intergale opname van het programma 'Een leven lang' waarin een gesprek met dichter en schryver Bert Schierbeek (1918-1996). Bert Schierbeek vertelt, tydens een bezoek aan zyn geboortedorp Beerta, over zyn in het kraambed overleden moeder, over zyn jeugd, die hy deels by zyn grootmoeder en later by zyn hertrouwde vader doorbracht, over zyn zwerflust en over zyn vertrek naar Amsterdam, waar hy met schryven begon. Schierbeek vertelt over zyn eerste, in 1945, verschenen roman '/Terreur tegen terreur/', over zyn contacten met de schryversgroep de 'Vyftigers', over de invloed van het surrealisme op zyn werk en over de dood van zyn vrouw, die hy beschreef in de dichtbundel 'De /Deur/'. Verder gaat hy in op zyn schryfstyl, zyn experimenteel proza en op de kritieken daarop. Bert Schierbeek leest voor uit zyn proza en poezie. Het programma is geillustreerd met muziek.nl