Alles
nl
Vraaggesprek met de 63-jarige cabaretier Rients Gratama. Hy vertelt over zyn jeugd in Pingjum, Friesland, en zyn cabaretvoorstellingen in het Fries. Pas na zyn ontdekking door Wim Sonneveld is hy in het Nederlands gaan schryven. Gratama gaat in op zyn samenwerking met Gerard Cox en Frans Halsema en uit zyn bewondering voor 'de grote drie': Hermans, Kan en Sonneveld. Gratama zegt uit onrust steeds voor andere theatervormen te kiezen, waardoor hy zichzelf meer als theaterman dan als cabaretier beschouwt. Terugblikkend is hy niet teleurgesteld dat hy de top nooit heeft bereikt. Op het persoonlyke vlak wil hy ook presteren en als "...je in alles leuk meedraait..." haal je de top niet. Geillustreerd met muziek- en cabaretfragmenten van Gratama.nl