Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met de historicus Piet Fontaine (geboren in 1921 in Amsterdam). Onderwerpen van gesprek zijn: Fontaine's belangstelling en studiekeuze voor geschiedenis, terwijl hij eigenlijk romanschrijver had willen worden; de invloed van de Tweede Wereldoorlog op zijn generatie ("Wij leven in een gestoorde wereld"); zijn ervaringen als student in de oorlog, toen hij onderdook en illegale kranten distribueerde; het verwoeste Berlijn van vlak na de oorlog, waar hij twee jaar verbleef voor onderzoek en een sfeer van optimisme en verzoening proefde. Fontaine gaat uitvoerig in op de persoon van Adolf Hitler, zoals hij deze in zijn boek 'De onbekende Hitler' beschreef: een afstandelijke, neurotische man, die het nationaal-socialisme van weinig belang vond en voor wie eigenlijk de katholieke kerk de grote vijand was, met het jodendom als fundament. Fontaine vervolgt het gesprek over: de 'rijke' Roomse traditie waarin hij opgroeide, een geloof dat hij nog altijd aanhangt en dat hij zeer wel te verenigen vindt met het wetenschappelijk denken; het 'nut' van geschiedenis, één van de grote toegangspoorten tot de werkelijkheid; zijn boek 'Mythical eyes' over de mythe in de geschiedenis; de verhouding tussen mythologie en geschiedenis; het dualisme, waarover Fontaine een groot werk schrijft, 'The light and the dark'; de toekomst van de religie in de westerse landen, die volgens hem waarschijnlijk uit een mengvorm zal bestaan. De historicus Willem Otterspeer, directeur van het Leidse Universiteitsmuseum en vriend van Fontaine, schetst diens persoonlijkheid: zeer tolerant, diepreligieus, een bezeten leraar en één van de meest erudiete personen van Nederland.nl