Alles
nl
Vraaggesprek met de schryver Sal Santen over zyn autobiografisch werk, zyn joodse achtergrond, zyn jeugd, zyn ouders, de oorlogsjaren, zyn betrokkenheid by de Trotskistische beweging en zyn breuk daarmee, de niet aflatende steun die hy kreeg van zyn vrouw Bep en over zyn laatste boek '/Dapper zyn omdat het goed is/'. Afgewisseld met fragmenten uit '/Jeugdherinneringen/', '/Saartje, gebakken botje/' en '/Adios companeros/' gelezen door Aad Bos.nl