Alles
nl
Gesprek met prof.dr. J. Kistemaker (atoomgeleerde) over "zyn" succesvolle ultra-centrifuge. Verdere gespreksonderwerpen: de angst voor kernenergie en de rol van de media daarin, het F.O.M.-directeurschap, de tweeslachtige houding in Nederland tegenover de wetenschapper, zyn politieke anti-democratische opvatting en zyn hobby: astronomie. Over de kernramp in Tsjernobyl: "tolprys van de vooruitgang."nl