Alles
nl
Vraaggesprek met David de Wied, emeritus-hoogleraar farmacologie van de Universiteit van Utrecht. Onderwerpen van gesprek zyn de door De Wied ontwikkelde 'leerpil'; zyn vader, die darmenhandelaar was; de rol die het jodendom in het gezin De Wied speelde; zyn onderduiktyd tydens de Tweede Wereldoorlog; zyn geruchtmakende onderzoek in 1975 naar schizofrenie; de rol die proefdieren in het wetenschappelyk onderzoek spelen; de door hem gelegde contacten en samenwerking met de farmaceutische industrie, met name met de firma Organon; zyn vele onderscheidingen, en het vioolspelen waarop hy zich na zyn emeritaat is gaan toeleggen. "Een hele goeie therapie om verouderingsverschynselen uit te stellen". De Wieds schoonzoon en opvolger Willem Hendrik Gispen vertelt over de verdiensten van David de Wied voor de farmacologie.nl