Alles
nl
Vraaggesprek met de 73-jarige dichteres Nelly Anna Benschop. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. haar jeugd, achtergrond en opleiding, haar religieuze gedichten (waarvan twee miljoen bundels werden verkocht), haar ongelukkige liefdes en haar pleegzoon Dick Smits. Over de critici die beweren dat haar gedichten niet tot de literatuur behoren zegt Nel Benschop: "Wat literatuur is, dat zullen de mensen pas 100 jaar na onze dood weten". Over Nel Benschop spreken haar pleegzoon Dick Smits en haar vriendin Majoor Bosshardt. Nel Benschop leest haar gedichten 'Opstanding', 'In memoriam voor een vriend', 'Als in Getsemane', 'De pleegmoeder', 'Moet ik dan lijden' en het nog ongepubliceerde gedicht 'Verliefd'.nl