Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een gesprek met prof. dr. Ad van der Woude (geboren in 1932), emeritus hoogleraar Agrarische geschiedenis aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Gespreksonderwerpen zijn: zijn geschiedenisstudie, die Van der Woude aanvankelijk combineerde met een studie musicologie; het eenvoudige, katholieke milieu waarin hij opgroeide; enkele herinneringen aan de jaren '30 en aan zijn geschiedenislessen op school; zijn pianolessen; zijn geschiedenishoogleraren tijdens zijn studie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, onder wie Pieter Geil en Coen (C.D.J.) Brandt; zijn student-assistentschap bij de leeszaal, waar hij nieuwe inzichten opdeed; een geruchtmakend artikel dat hij in 1959 met zijn medestudent Z.R. Dittrich publiceerde in het tijdschrift 'Mens en maatschappij', waarin ze hun kritiek op de toenmalige geschiedbeoefening uitten; de veranderde beoefening van de geschiedeniswetenschap sindsdien; de kritiek die hij op het artikel kreeg; de manier waarop Van der Woude als wetenschappelijk medewerker in Wageningen terechtkwam; het brave klimaat dat hij er aantrof; Van der Woudes visie op de waarde en betekenis van de geschiedenis; het matige geschiedenisonderwijs heden ten dage; de factor toeval in de geschiedenis en in zijn persoonlijk leven. Onderbroken door een gesprek met de econoom J.A. Faber, emeritus hoogleraar Economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en oud-collega van Van der Woude, over de grote betekenis van het werk van Van der Woude voor de geschiedbeoefening in Nederland.nl