Alles
nl
Vraaggesprek met de auteur Herman Cohen, schryver van '/Jood in Palestina. Herinneringen 1939-1948/'. Gespreksonderwerpen zyn: zyn reeds op jonge leeftyd gewortelde zionisme; de relatie met zyn ouders; zyn vestiging als pionier in Palestina, waar vryheidsdrang en seksuele revolutie destyds hoogty vierden; de oorzaken achter de toen reeds ontkiemende conflicten tussen Joden en Arabieren; zyn onbegrip voor het joodse taboe op het Nieuwe Testament; zyn voorliefde voor de componist Johann Sebastian Bach; de houding van de pioniers tydens de oorlogsjaren, die hun vryheid niet wilden laten verstoren door verontrustende berichten uit het bezette Europa; de arrestatie van zyn vader, David Cohen, wegens de rol die hy speelde als voorzitter van de Joodse Raad onder de Duitse bezetting; de moord op premier Rabin op 4 november 1995 en Cohens terugkeer naar Nederland, nadat zyn huwelyk was stukgelopen en hy moe was van het aanhoudende geweld in Israel. Cohen leest een fragment uit 'Jood in Palestina'.nl