Alles
nl
Gesprek met de schryver Sjoerd Leiker, is vooral bekend door zyn verzetsromans, was medeoprichter van uitgevery De Bezige By. Vertelt over eliminatie gevaarlyke Joodse onderduikers. Zat in een literaire salon met o.a. Hendrik de Vries (dichter).nl