Alles
nl
Vraaggesprek met de 85-jarige professor dr. W.F. Wertheim, emeritus hoogleraar sociologie en geschiedenis van Zuidoost-Azie. Onderwerpen van gesprek zyn Nederlands Indie, waar hy, voor de oorlog, werkzaam was als hoogleraar, zyn verblyf in het Jappenkamp tydens de oorlog, zyn jood-zyn en zyn denkbeelden over China die hy neerschreef in zyn boek '/China om de zeven jaar/'. Wertheim meent dat het nog steeds mogelyk moet zyn om een niet-kapitalistische maatschappy op te bouwen. Wertheim: "Links is voor my alles wat positief staat tegenover de emancipatie van mensen die vryheid missen". Geillustreerd met een opname van zyn vrouw Hetty die een jiddisch lied zingt, daarby op de piano begeleid door professor Wertheim.nl