Alles
nl
Vraaggesprek met de 67-jarige psycholoog en psychotherapeut Drs. M. Spaanderman. Onderwerpen van gesprek zijn vooral zijn behandelmethode (een combinatie van re-educatie, orthodoxe psycho-analyse en psycho-synthese), zijn vroegere vriendschap met Carl Gustav Jung en zijn ideeën over homoseksualiteit ("homoseksualiteit zie ik als een ziekte"). Twee vrouwelijk cliënten van Spaanderman vertellen wat de Spaanderman-therapie voor hen heeft betekend.nl