Alles
nl
Gesprek met kunstenaar, filosoof en landschapsarchitect Louis le Roy over zyn natuur- en maatschappyopvatting, met als kernpunt 'zyn' stryd tegen de heersende beperkende systemen. Zyn parkprojecten, met een bezoek aan zyn wildtuin, zyn jeugd en oorlogsherinneringen, zyn leraarschap en strip '/Uilenspiegeltjes/'. Verder een reactie van leerling-collega Martin Duisterwinkel.nl