Alles
nl
Vraaggesprek met feministisch antropologe Els Postel. Gespreksonderwerpen zyn haar studies Indonesische talen en antropologie, haar deelname aan de eerste Wereldvrouwenconferentie in 1975, vrouwenbesnydenis, het milieu waarin zy opgroeide, haar onderzoek naar de aanpak van macht en onmacht van vrouwen, en de geringe invloed van ontwikkelingssamenwerking op verandering in de tegenstellingen tussen arm en ryk. Geillustreerd met HA-fragmenten.nl