Alles
nl
Vraaggesprek met schryfster Bep Vuyk. Zy praat over haar jeugd, haar verblyf in Indonesie, haar vriendschap met E. du Perron en hoe haar kookboeken tot stand zyn gekomen. Bep Vuyk leest fragmenten uit haar werk en uit de speech die zy hield t.g.v. de haar in 1974 toegekende Constantyn Huygensprys.nl