Alles
nl
Vraaggesprek met de negentigjarige Prof. Mr. Laurent Nouwen, emeritus hoogleraar belastingrecht. Onderwerpen van gesprek zyn het belastingklimaat in Nederland; zyn katholicisme en wat hy graag veranderd zou willen zien binnen de katholieke kerk; zyn kinderen, zyn huwelyk, zyn ouders en zyn liefde voor het Limburgse plaatsje Thorn. Professor Nouwen praat met zyn vriend Jan van Susante over hun vriendschap en de dingen die hen bezighouden. Nouwen zegt zich niet voor te kunnen stellen dat er na zyn dood nog een leven is zonder materie, zonder tyd en zonder verschillende sexen, maar "...er zal wel iets zyn".nl