Alles
nl
Vraaggesprek met de 65-jarige emeritus hoogleraar Gynaecologie en Verloskunde aan de Universiteit van Utrecht (en uitvinder van de 'morning-after pil'), professor Dr. Ary Andries Haspels. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. zijn jeugd en achtergrond, zijn medische carrière die vooral in het teken stond van anti-conceptie en geboorteregeling (ontstaan uit zijn ervaringen als zendingsarts in Indonesië en Nigeria), de kosten van de gezondheidszorg, de opmars van de medische technologie en de daaruit voortvloeiende ethische vragen m.b.t. abortus, draagmoederschap, invitro fertilisatie e.d.. Over professor Haspels en diens, conservatieve, voorganger professor Plate, spreekt wetenschappelijk medewerker Dr. Hans Alsbach: "Een wereld van verschil".nl