Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een portret van de 89-jarige musicus William Hilsley (in 1911 in Londen geboren als William Hildesheimer), van wie onlangs het oorlogsdagboek 'Muziek achter prikkeldraad' verscheen. Op het Utrechtse kasteel Beverweerd, waar Hilsley jarenlang als muziekdocent op het internaat werkzaam was en waar hij nog woont, toont Hilsley zijn zolderverblijf in het verder leegstaande kasteel en vertelt hij over: het schoolleven op het internaat en de problemen met de leerlingen destijds; zijn eigen jeugd in Berlijn vanaf 1914; de elite-kostschool in Duitsland waar hij verbleef en met muziek kennismaakte; zijn keuze voor het muziekonderwijs en de manier waarop hij in 1935 op de door Quakers gerunde school in kasteel Eerde bij Ommen terechtkwam als muziekleraar; de eerste oorlogsmaanden, waarin Hilsley - als jood met een Engels paspoort - geïnterneerd werd in Schoorl en vervolgens op transport ging naar Duitsland; de concerten die hij wist te organiseren in het kamp; de audiëntie bij paus Pius XII na de oorlog; zijn medekampbewoners in de internerings- en krijgsgevangenkampen; de troost die hijzelf in de muziek vond; hoe het kon dat door hem in het kamp gecomponeerde muziek nog tijdens de oorlog op de Zweedse radio uitgezonden werd; de manier waarop hij na de oorlog de draad weer oppakte en als pianist door Europa ging reizen. Renald Ruiter (?), samensteller en vertaler van Hilsley's dagboek 'Muziek achter prikkeldraad', gaat in op de waarde van dit document, het enige dat een compleet beeld geeft van het leven in een Brits interneringskamp tijdens de oorlog. Doorspekt met door presentator voorgelezen fragmenten uit 'Muziek achter prikkeldraad' en met door Hilsley gecomponeerde muziek.nl