Alles
nl
Vraaggesprek met jonkvrouw prof. dr. Marietje van Winter, emeritus hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en gespecialiseerd in het middeleeuws koken. In haar werkkamer in Utrecht vertelt ze over: haar familie en haar vader, die eveneens hoogleraar geschiedenis was; haar promotieonderzoek naar de 'ministerialiteit' in de Middeleeuwen, waarin ze ontdekte dat ridders uit het gewone volk voortkwamen en niet uit de adel; de middeleeuwse keuken en het gebruik van specerijen daarin; haar uitgave 'Van soeter cokene', een bundeling van recepten uit de oudheid en middeleeuwen; de historische informatie die eruit op te maken is, o.a. over de emancipatie van vrouwen; haar onderzoek naar de vroegere loop van de Rijn; en haar verzameling hedendaagse grafische kunst. Ze geeft een 15e-eeuws recept voor 'vijgenpeper'. Vakreferent Bertine Bouwman (?) , werkzaam in de Letteren-bibliotheek van de Universiteit Utrecht, vertelt over haar contacten met mevrouw Van Winter en de kooksessies die ze met haar meemaakte.nl