Alles
nl
Portret van en vraaggesprek met oud-dirigent Anton Kersjes. Hy vertelt over zyn vak, zyn zorgeloze jeugdjaren, zyn werk voor het Kunstmaandorkest (de voorloper van het Amsterdams Philharmonisch Orkest) en de persoon Jan Huckriede, oprichter van het Kunstmaandorkest. Kersjes geeft zyn voorkeur aan voor bepaalde muziekstukken en componisten (met name Sjostakovitsj) en beschryft de emoties die ze teweegbrengen. Verder komen zyn houding tegenover het krygen van kinderen, de relatie met zyn vrouw en zyn tegenwoordige werkzaamheden aan bod. Geillustreerd met een HA-fragment.nl