Alles
nl
Integrale opname van het programma 'Een leven lang' waarin een gesprek met de in 1914 in Antwerpen geboren theoloog en pater Edward Schillebeeckx. Edward Schillebeeckx vertelt over zyn ouders, zyn jeugd en opleidingen en gaat uitgebreid in op zyn verblyf in Parys kort na WO 2 en de geschillen met de Rooms Katholieke kerkleiders. Hy geeft zyn mening over de rol van Rome in vraagstukken als de rechten van de vrouw, abortus en de onfeilbaarheid van de Paus, gaat in op het Tweede Vaticaans Concilie en vertelt over de gang van zaken rond de drie processen die het Vaticaan tegen hem aanspande. Verder vertelt Edward Schillebeeckx waarom hy na een loopbaan vol conflicten met het RK-kerkgezag hy die kerk niet wil verlaten en hoe hy aankykt tegen het celibaat, de dood en het ouder worden. Tenslotte gaat Schillebeeckx in op de uitgave ter gelegenheid van zyn tachtigste verjaardag van het boek 'Het /theologisch testament/' en op de werkzaamheden aan een boek over de sacramentenleer.nl