Alles
nl
Portret van de schryver Hugo Pos. Vraaggesprek over zyn werk als rechter in Ned. Indie, Suriname; zyn afkomst ('Joods-Ned. Surinamer'); zyn late schryverscarriere; zyn liefde voor het Verre Oosten; het ouder worden. Over hem spreken zyn uitgever Jos Knipscheer; zyn zoon de filmer Diego Pos. De acteur Lou Steenbergen en de schryver zelf lezen fragmenten voor uit de bundel 'Het /mausoleum van de innerlyke vrede/'.nl