Alles
nl
Vraaggesprek met componist Marius Flothuis over zyn veelzydige carriere, zyn jeugd, de relatie met zyn ouders, zyn functie als artistiek leider van het Concertgebouworkest van 1955 tot 1974 de confrontatie met de actiegroep Notenkraker, zyn hoogleraarschap Muziekwetenschappen van 1974 tot 1982, de onderwaardering van vrouwelyke componisten, de weinige erkenning voor de Nederlandse componisten.nl