Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met Peter Klein (geboren in Wenen in 1931), emeritus hoogleraar Algemene geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens een wandeling door de binnenstad van Leiden, spreekt Klein met interviewer Michel Simons over: zijn oud-leerling prins Willem-Alexander ("... godzijdank geen groot geleerde") en de wetenschappelijke ambities van de kroonprins van Japan; de grondlegger van de Japanse studieën, de 19e-eeuwse wetenschapper Von Siebold; het rapport dat Klein recent schreef voor de Commissie-Van Kemenade over het rechtsherstel van oorlogsslachtoffers na de Tweede Wereldoorlog; zijn onthouding van het vellen van een oordeel over deze thematiek, waarvan Klein enige achtergronden schetst; zijn moeite met de beslissing van toenmalig minister Lieftinck tot samenwerking met de misdadige leiding van de effectenbeurs; de thriller die Klein samen met zijn vrouw aan het schrijven is; zijn voorgenomen fietstocht naar Wenen; de fundamentele behoefte van Nederlanders om onderscheid te maken tussen goed en kwaad; de historicus Lou de Jong, met wie Klein als oud-bestuurslid van het RIOD in botsing kwam; het RIOD-onderzoek inzake Srebrenica; zijn visie op geschiedenis als een levend iets; de interessante vragen rond de persoon van Hitler; de manier waarop zijn familie, die in 1939 vanuit Oostenrijk voor het nazisme naar Leiden vluchtte, heel lang naar Nederlanders keek; de mate waarin hij zich Nederlander voelt; de oorlogsjaren; het Leidse universitaire milieu; zijn studie destijds aan de Economische Hogeschool Rotterdam; Kleins weerzin tegen het feit dat de discussie inzake het rechtsherstel van oorlogsslachtoffers zich toespitst op de schadevergoeding, waar de Jehova's Getuigen een positieve uitzondering op vormen; de geschiedenis van de joodse uitvinder Isaac Roet (?) waar Klein op stuitte bij zijn onderzoek naar de roof van octrooirechten, die hem sterk ontroert.nl