Alles
nl
Vraaggesprek met de in 1928 in Bonn geboren prof. dr. H.W. Von der Dunk, emeritus hoogelraar hedendaagse geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Onderwerpen van gesprek zyn het belang van geschiedenisonderwys i.v.m. het leren van lessen uit het verleden voor zowel het individu als een gehele samenleving, en het verband tussen identiteit en herinnering. Hy gaat in op WO 2, de holocaust en de tegenwoordige dreiging van fundamentalistische en terroristische groeperingen en op het gebruik van atoom- en bio-chemische oorlogsvoering. Hy vertelt over zyn jeugd tydens de opkomst van het nazisme, de emigratie op 8-jarige leeftyd naar Bilthoven, de oorlogstyd, zyn vader, zyn schoolopleiding, studie's en loopbaan. Von der Dunk geeft zyn visie op de zyns inziens artificiele scheidingslynen en de samenwerking binnen de diverse wetenschappelyke diciplines, zyn controversiele en grensoverscheidende positie als historicus daarbinnen en de "benauwde" mentaliteit van de Nederlander. M.b.t. de nationale oorlogsherdenking vertelt hy waarom hem een herdenking in breder perspectief zinvoller lykt. "...de huidige herdenking is een soort nationale navelstaardery (...) die ik in stryd vind met de historische realiteit...". Verder gaat hy in op zyn oude dag en hoe hy tegen leven en dood aankykt.nl