Alles
nl
Vraaggesprek met emeritus hoogleraar Diergeneeskunde Ferenc Nemeth. Aan de orde komen: zyn leven als 'Koelak' onder het communistische regime in Hongarye; de vreedzame protesten in 1956, die uitliepen op de Hongaarse opstand tegen de Russische bezetting; zyn vlucht uit Hongarye en vestiging in Nederland; zyn studie en "pionierswerk" aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht; de ontwikkelingen in zyn vakgebied en de verzakelyking van de universiteit. Nemeth voelde zich niet langer thuis in de veranderde cultuur aan de universiteit en besloot vervroegd uit te treden. Carriere en publikaties voeren nu de boventoon, zegt hy: "...en dat zyn punten die voor my byzonder moeilyk zyn te verkroppen." Bevat een kort gesprek met Nemeths voormalige collega, de veterinaire anaesthesist Lagerwey.nl