Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een portret van de schrijver-biograaf Hans van Straten (geboren in 1923 in Leiderdorp). Onderwerpen van gesprek zijn onder meer: zijn fanatisme voor boeken en voor het lezen van literatuur; zijn vader, een ontwerper en later architect en bouwondernemer, met wie hij weinig contact had; zijn herinneringen aan een weinig gelukkige jeugd in Leiden; zijn eerste dichtbundeltje 'Tot nader order', dat in 1944 clandestien verscheen, en het erop volgende 'Herfst in Holland'; zijn gevangenschap in het laatste oorlogsjaar nadat hij een illegaal blaadje verspreid had; zijn studie Indisch recht na de oorlog, die samenhing met zijn wens bestuursrechter te worden in Nederlands-Indië, waar hij echter nooit kwam; zijn aansluiting bij het radencommunisme uit stellingname tegen de politionele acties in Indonesië; zijn belangstelling voor de 19e eeuw, de tijd van Multatuli; zijn vriendschap met schrijver W.F. Hermans, over wie hij een biografie schreef; het voorkomen van onlogische wendingen in het werk van Hermans; het archief van Hermans dat pas in 2045 vrijkomt; het boekje 'Ze zullen eikels zaaien op mijn graf' dat Van Straten publiceerde op basis van opgenomen vraaggesprekken met Hermans; de politieke visie van Hermans; het grote schrijverschap van Hermans, die echter in het buitenland geen gehoor vond; Van Stratens jarenlange journalistieke carrière bij het Vrije Volk en het Utrechts Nieuwsblad; de ondergang van het Vrije Volk die hij meemaakte, waarna hij zich in de psychoanalyse ging verdiepen; de belangrijke rol van de droom in Van Stratens werk; zijn vroege belangstelling voor misdaad; het vervolg op zijn boek 'De omgevallen boekenkast' dat hij wil uitgeven. Boekhandelaar Lapoutre, die bevriend raakte met Van Straten, gaat in op hun kennismaking en op Van Stratens verlegenheid. Voormalig uitgever Martin Ros geeft zijn mening over het grote belang van Van Straten voor de Nederlandse literatuur, zijn functie als chroniqueur van de literaire anekdote en zijn kleurrijke, bescheiden persoonlijkheid. Met een stemfragment van schrijver W.F. Hermans.nl