Alles
nl
Eerste aflevering van een tweetal gesprekken met de kunstschilder Corneille. In dit eerste deel beschryft Corneille zyn Paryse atelier, zyn passie voor Afrikaanse kunst en zyn manier van werken. Hy vertelt opgevoed te zyn door zyn moeder en vier halfzusters: "Die vrouwtjes om je heen, ze roken zo heerlyk". Aan de orde komen ook zyn opleiding aan de kunstacademie in Amsterdam en de oorlogsjaren. Over zyn leraren aan de kunstacademie zegt Corneille: "Dat waren imbecielen volgens my".nl