Alles
nl
Vraaggesprek met emeritus hoogleraar kinderpsychiatrie en kinderanalytica Prof. Dr. Bets Fryling-Schreuder. Onderwerpen van gesprek zyn haar afkomst, haar opleiding, haar gezin, kinderopvoeding en kinderopvang, haar werk by het Medisch Opvoedkundig Bureau in Amsterdam en als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Fryling-Schreuder typeert de voornaamste doelstelling van de psychoanalyse als "...het opheffen van de innerlyke hypocrisie". Zy noemt Anna Freud als een van haar grote voorbeelden. Prof. Dr. D.J. de Levita, opvolger van Fryling-Schreuder aan de Universiteit van Amsterdam, schetst haar verdiensten als kinderpsychiater en kinderanalytica.nl