Alles
nl
Vraaggesprek met de schilder Constant, n.a.v. het verschynen van een monografie over zyn werk van de hand van de Franse kunstcriticus Jean Clarence Lambert. Onderwerpen van gesprek zyn de oprichting van COBRA, het New Babylon projekt waaraan hy twaalf jaar werkte en zyn terugkeer tot de schilderkunst. Constant licht zyn werkwyze en onderwerpskeuze toe en vertelt over zyn liefde voor muziek en dieren en over de eenzaamheid van het kunstenaarschap. Bevat een fragment van de presentatie van de monografie met een toespraak van Philip Noble, directeur van het Maison Descartes.nl