Alles
nl
Vraaggesprek met de portretschilder Bob Bruyn. Over zyn jeugd, het begin en verloop van zyn carriere; de techniek en styl van zyn werk; de contacten met de geportretteerden; zyn ontmoetingen met prinses Wilhelmina ("Vond haar een schat").nl