Alles
nl
Vraaggesprek met de glaskunstenaar Andries Copier over een leven lang bezig zyn met glas. Is vanaf zyn dertiende jaar zyn hele arbeidzame leven verbonden geweest aan glasfabriek Leerdam. Heeft vele unica's ontworpen en daarnaast gebruiksvoorwerpen (het bekende Gildeglas). Is thans op zyn 83ste nog steeds bezig met ontwerpen.nl